استرداد وجه


فرم درخواست استرداد وجه

* نام و نام خانوادگی: * نام آژانس / شرکت :
* تلفن آژانس / شرکت : * تلفن همراه :
* نوع خدمات : * تاریخ استرداد :
* شماره رفرنس واچر : * نام کانتر هماهنگ کننده :
* نام مسافر سرگروه : * شماره پرواز :
* مسیر پرواز : * تاریخ پرواز :
شماره کارت (کارتی که به وسیله آن پرداخت انجام شد) :
* شماره حساب : * نام بانک :
* نام صاحب حساب :
* مبلغ خرید : * مبلغ قابل پرداخت :

استرداد وجه :
قابل توجه مسافرین و کلیه آژانس های همکار
- قبل از پر کردن فرم از کنسل شدن بلیط خود بروی سیستم فروش اطمینان حاصل فرمایید.
- توجه داشته باشید که به هیچ وجه بعد از پرواز رزرو خود را روی سیستم رزرواسیون کنسل نفرمایید.
- به فرم های فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد. درصورت تاخیر بیش از ۲ ساعت کنسلی پرواز ، اصل بلیط مهر شده توسط شرکت هواپیمایی مربوطه به این شرکت تحویل داده شود.